Artikkel

Innenfor rekkevidde?

Hvordan oppnå likestilling i ledelsen i finansiell tjenesteyting

Publisert: 17. april 2020

Til tross for stor innsats, er det mange finansselskaper som fortsatt sliter med å oppnå større andel kvinnelige ledere. Denne rapporten gir et veikart for hvordan man kan utvikle flere kvinnelige ledere som kan drive bransjen videre framover.

Nøkkeltall

  • I 2019 var andelen kvinner i ledende stillinger i finanssektoren 21,9 prosent, et tall som er ventet å øke til 31 prosent innen 2030 – altså fortsatt ikke på et jevnbyrdig nivå.
  • På organisasjonsnivå viser vår analyse at for hver kvinne som får en topplederstilling i en finansorganisasjon, blir det en tredobling av antall kvinner i ledende stillinger på seniornivå.
  • Blant de viktigste utfordringene som kan påvirke grad av kvinnelige etterfølgere, er det faktum at prosentandelen kvinner i lederstillinger på seniornivå ikke har holdt tritt med dem i toppledelsen, og denne forskjellen har blitt større siden 2010.
  • Strategier for å skape en høyere andel kvinnelige ledere bør være allsidige og inkluderende.


Forord av Amanda Pullinger, administrerende direktør for 100 Women in Finance

Deloitte-rapporten du nå har i hendene, “Innenfor rekkevidde?”, presenterer noe unikt: Langsiktig forskning kombinert med praktiske metoder for å skape bedre forståelse av en av de største mulighetene innenfor finanssektoren, nemlig utvikling av flere kvinnelige ledere som kan føre bransjen videre.

Rapporten har noen positive nyheter. Vi er oppmuntret av at kvinnene nå er i flertall blant de ansatte i finanssektoren, og at prosentandelen kvinnelige ledere ventes å øke fra 22 prosent i dag til 31 prosent innen 2030. Likevel ser vi at det er mer arbeid som må gjøres for at vi skal oppnå mer enn bare en mindre økning det neste tiåret. Vi bør bruke litt tid på å reflektere over hvilke faktorer som helt sikkert har bidratt til veksten så langt: Bevisst rekruttering, innovasjon knyttet til å beholde medarbeidere og støtte ved tilbakekomst, i tillegg til mentorprogrammer, sponsorprogrammer og gode karrierenettverk. Sektoren fortjener anerkjennelse for viktige tiltak for å forbedre kjønnsbalansen, som nå gir resultater. I dag er det flere kvinner som har en lengre og mer tilfredsstillende karriere på et høyere nivå innenfor finansiell tjenesteyting, og bransjen er sterkere, til dels på grunn av deres felles tilstedeværelse og bidrag.

Men slike framskritt kommer sjelden så raskt og så jevnt fordelt som vi gjerne skulle ønsket. Likestilt representasjon på ledende forretningsområder og i roller med risikotaking er ofte betydelig dårligere i hele finanssektoren. Vi ser at kvinner fortsatt bare styrer en ensifret prosentandel av kundenes midler, og dette er dermed åpenbart det neste mulighetsområdet bransjen kan bruke kvinners omfattende kompetanse på. Som formuesforvaltere burde det være en overordnet prioritering å umiddelbart utnytte denne kilden til talent og kompetanse til det beste for våre kunder.

100 Women in Finance, i tillegg til andre kolleger i bransjen, som Deloitte, arbeider for å utnytte denne muligheten. Vi foreslår at finansmiljøet bør tenke på å utvikle kvinnelige talenter mye tidligere, blant unge, ennå ikke yrkesaktive, kvinner som bare så vidt har begynt å se på karriereambisjoner, og blant de som er på vei inn i yrkeslivet. Selv om vi søker framskritt for kvinner som arbeider i finanssektoren nå, bør vi være like opptatt av å inspirere neste generasjon unge kvinner til et positivt syn på vår bransje, og utvikle arbeidsplassen slik at den er verdig deres karrierevalg.

Vi er takknemlige for Deloittes iherdige arbeid for å utforske både tidligere, nåværende og framtidig status for kvinner i finanssektoren, og for å identifisere mulige faktorer som kan bidra til videre framdrift. Vi er enige med Deloitte i at framdriften sannsynligvis avhenger av en rekke faktorer, blant annet åpenhet, synlige kvinnelige ledere, støtte fra menn og gode karrierenettverk for kvinner.

Vi oppmuntrer alle ledere i bransjen til å innføre Deloittes anbefalinger i sin lederpraksis, og til å ha tro på at Deloittes visjon for likestilling mellom kjønnene virkelig er innenfor rekkevidde.

— Amanda Pullinger, administrerende direktør, 100 Women in Finance


Ikke tilstrekkelig framdrift: Hva våre data viser

Det er både rimelig og viktig å erkjenne at det har skjedd framskritt de siste tjue årene. Finanssektoren har vært vitne til en svak, men jevn økning i andelen kvinner i ledende stillinger. Innsatsen som ulike finansinstitusjoner har gjort for å tiltrekke seg og beholde kvinner i disse stillingene er vises tydelig i denne økningen i ledelse. Som tidligere nevnt har flere institusjoner begynt å prioritere mangfold de siste årene, delvis på grunn av et økende press fra samfunnet, som i stor grad vektlegger mangfold. Noen kunder har for eksempel begynt å kreve mangfold i ledelsen fra de selskapene som leverer tjenester til dem. Krav fra myndighetene om å oppgi tall og selskapspolitikk knyttet til mangfold er også allerede underveis i noen finanssegmenter.

Likevel er det mer arbeid som må gjøres. Selv om kvinner utgjør mer enn 50 prosent av alle medarbeidere i finanssektoren i USA, står de bare for litt under 22 prosent av lederstillingene, i henhold til vår analyse.

Om prosjektet

Det innblikket denne rapporten gir er delvis basert på en crowdsource-øvelse (“panel”) av Currnt på vegne av Deloitte Center for Financial Services. Prosjektet ble utført i løpet av fire dager i juli 2019, og omfattet 20 kvinnelige ledere på seniornivå innenfor bank, forsikring, kapitalforvaltning og kommersielle eiendomsselskaper. Prosjektet ble utformet for å styrke den kvantitative delen av analysen ved å utforske lederes innsikt, blant annet når det gjelder hvordan mennesker og erfaringer inspirerer og former ledere, veien til lederstillinger for kvinner, sponsorprogrammer, mentorprogrammer og inkluderingsprogrammer, og oppfatninger knyttet til hvilke egenskaper og kompetanse som kreves av framtidens ledere.

Den kvantitative analysen under kapitlene “Ikke tilstrekkelig framdrift: Hva våre data viser” og “Forstå og aksepter multiplikatorvirkningen” er basert på Deloitte Center for Financial Services egen analyse og segmentering av 107 finansinstitusjoners data fra BoardEx. De 107 institusjonene representerer de 25 toppselskapene innenfor henholdsvis bank, kapitalforvaltning, forsikring og kommersiell eiendomsforvaltning etter størrelse, i tillegg til utvalgte betalingsformidlere inkludert i banksegmentet. Det ble utført en tverrgående analyse på organisasjonsnivå for å fastslå multiplikatorvirkningen. Når uttrykket finansielle tjenester er brukt i rapporten omfatter dette de ovennevnte sektorene.


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?