deloitte-human-capital-trends-2021

Artikkel

Radikal endring i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Deloitte Human Capital Trends spesialrapport for 2021

Hvis vi ikke er en familie, hva er vi da?

Koronapandemien medførte et fundamentalt skifte i hvordan vi jobber. Endringene ble spesielt fremtredende da samfunnet gradvis åpnet opp og vi så konturene av den nye normalen på arbeidsplassen. Toppledere ser nå de dyptgående effektene dette har på virksomheten. Det påvirker blant annet hvordan man rekrutterer, støtter og interagerer med ansatte.

I vår HC Trends-spesialrapport ser vi nærmere på fire potensielle scenarioer og mulige fremtidsbilder med utgangspunkt i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver – fra et upersonlig og profesjonelt forhold til et forhold preget av fellesskap der medarbeiderne og virksomheten de jobber for er forent i et felles formål. Hvordan vil relasjonen utvikle seg fremover?

Å navigere flere av disse scenariene samtidig krever helt nye strategier – hvor ledelsen fokuserer på hvordan virksomheten skal kunne blomstre i vekst - og ikke bare overleve.

Presentasjon av de fire scenarioene

På vårt webinar, 30. september 2021, presenterer vi de fire scenarioene og gir et innblikk i fremtidens arbeidsforhold:

Arbeid som mote
I en framtid med “arbeid som mote” vil arbeidsgivere være i konstant bevegelse mens de jager arbeidstakeres oppfatninger, konkurrentenes tiltak for å sikre seg riktig kompetanse og innsikt i dynamikken i markedet. Forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er REAKTIVT: Arbeidsgiverne føler seg tvunget til å svare umiddelbart på arbeidstakernes uttrykte preferanser og konkurrentenes trekk for å beholde sine medarbeidere, uten å vurdere disse handlingene i lys av en langsiktig personalstrategi.

Kamp mellom talenter
I en framtid med “kamp mellom talenter”, konkurrerer arbeidstakere om et begrenset antall jobber på grunn av et overskuddtilbud på arbeidskraft. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er UPERSONLIG: Arbeidsgiver ser på arbeidstakerne som hyllevare som er lett å erstatte, og arbeidstakerne er mer opptatt av å konkurrere med hverandre om å få beholde jobben enn av kvaliteten på forholdet til sin arbeidsgiver.

Arbeid er kun arbeid
I en framtid der “arbeid er kun arbeid,” ser både ledere og medarbeidere på arbeid og oppgaver i organisasjonen som adskilt fra personlig og sosial selvrealisering. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er transaksjonelt og PROFESJONELT: Begge parter er avhengige av hverandre for å oppfylle arbeidsrelaterte behov, men forventer at man som medarbeider for det meste vil finne mening og formål utenom jobb.

Formålets kraft
I en fremtid med formål i fokus, er meningen med arbeidet –samfunnsbidraget eller målet som skal oppnås- den dominerende drivkraften bak forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er FELLES: Både arbeidstakere og arbeidsgivere ser et felles formål som selve grunnlaget for forholdet dem imellom, og som det viktigste båndet som knytter dem sammen.

i Loopen - Lytt til podkastepisoden om radikal endring i arbeidslivet

Deloitte Human Capital Trends spesialrapport for 2021

Radikal endring i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Last ned rapporten

Last ned rapporten

Rapporten kan lastes ved å fylle ut skjemaet under

 

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?