Artikkel

Det ubenyttede potensialet i din organisasjon – hvordan sikre effekten av mangfold?

Webinaropptak

Utallige rapporter viser at mangfold er nøkkelen til innovasjon, bærekraft og lønnsomhet. Samtidig viser forskning at dårlig ledet mangfold kan føre til mer konflikter og dårligere resultat. På dette webinaret snakker vi, sammen med Loveleen Rihel Brenna fra Seema, om hvordan økt mangfold bidrar til verdiskaping. Hva er de vesentlige prinsippene bak hvis man ønsker å lede sin organisasjon slik at man får ut potensialet av mangfoldet? Og hvilke konkrete grep kan du gjøre som leder for å bidra til at din organisasjon blir en inkluderende og innovativ organisasjon?

Få innsikt i:
  • Hva er mangfoldsledelse?
  • Mangfoldsmodenhet
  • Forskjellen på å rekruttere mangfold og å inkludere mangfold
  • De ulike sonene for mangfold
  • Hvordan lede slik at du får det beste ut av ulikhetene?

Deloitte Norge Human Capital

Les mer
Var denne siden nyttig?