Artikkel

Hvordan lede virtuelle team

Forskjellen mellom god og dårlig ledelse i en virtuell arbeidshverdag

Virtuelt arbeid og samarbeid er blitt normen snarere enn unntaket for mange organisasjoner nå, og koronasituasjonen har sannsynligvis fremskyndet våre arbeidsvaner i teknologisk retning med 10 til 15 år. Her er fem grep å ta for å lykkes med virtuelt arbeid.

“Virtual is not the same as impersonal”. Dette sitatet av ledelsesforsker Simon Sinek treffer kjernen av det som kan utgjøre forskjellen mellom god og dårlig ledelse i en virtuell arbeidshverdag.


En grunnleggende lederferdighet

Virtuelt arbeid og samarbeid er blitt normen snarere enn unntaket for mange organisasjoner i en tid som denne. Koronasituasjonen har sannsynligvis fremskyndet våre arbeidsvaner i teknologisk retning med 10 til 15 år. Å lede virtuelle team er blitt en grunnleggende lederferdighet, ikke for fremtiden. Det krever nye ledelsesformer og væremåter som ikke erstatter, men supplerer de ledelseskompetanser vi kjenner godt fra før av.

Det er mange fordeler med en virtuell arbeidssituasjon, men utfordringene er også store. Som leder må du se begge disse perspektivene for å lykkes med virtuell ledelse. Så hvordan kan du lykkes med virtuelle arbeidsformer?
Her er 5 gode for grep:


1. Sørg for gode tekniske og praktiske løsninger for dine medarbeidere

De fleste organisasjoner har gode løsninger for hjemmekontor. Imidlertid blir det ofte tatt for gitt at virtuelt arbeid krever at medarbeidere har tilstrekkelig teknisk utstyr og brukerkompetanse, og at de selv sikrer god arbeidsplass og balanse mellom arbeid og fritid. Det er viktig å sikre at medarbeidere har nødvendig utstyr. Tilstrekkelig forståelse for virksomhetens applikasjoner og programvarer, være en rollemodell ved å sette tydelige grenser mellom arbeid og fritid, bidra til struktur og god selvledelse for kolleger, og være bevisst egne kommunikasjonsferdigheter og hva som kreves i "fattige" kanaler.


2. Skap en virtuell teamkultur og samarbeidsånd

Det er en stor utfordring for ledere av virtuelle team både å bygge og opprettholde relasjoner og tillitt. Ledere kan føle seg frakoblet fra teamet, og er mindre i stand til å observere og påvirke sosiale interaksjoner. De fordelene virtuelle møter kan skape ved å være mer oppgaveorienterte enn fysiske møter, kan raskt bli en stor ulempe dersom du som leder ikke gjør gode grep. En fallgruve kan være å bli for operativ, gå rett på oppgavene som brenner mest og få på plass de viktigste brikkene i arbeidet for å få leveranser på plass. Hvis tekniske løsninger ikke innfrir behovene dere har, er det lett å glemme fundamentale relasjonelle sider ved teamarbeid. Gjør møtene mer sosiale enn de ellers ville vært, vær bevisst at det nå er høyere terskel for å ta ordet, regisser møtet og tenk nøye gjennom hvem som trenger å være med, og kall inn til jevnlige en-til-ensamtaler med medarbeidere for å oppdage Gjør de operative mulige utfordringer tidlig.


3. Lag kjøreregler for det virtuelle samarbeidet

For å finne frem til hvilke kjøreregler som vil fungere for ditt team, kan det være fint å sette av litt tid til nettopp å snakke om dette. For eksempel hvilken teknologi vil fungere best? Når bruker vi video og når er det ikke nødvendig? Hvilke misforståelser kan oppstå og hvordan unngår vi dem? Hva slags informasjon skal deles i hvilke kanaler? Når skal man være på og tilgjengelig og når er det riktig å få jobbe i fred? Hvordan skal medarbeidere få tak i leder når de trenger det? 
 

4. Tilpass dine vurderinger av medarbeidernes bidrag

Når teamprestasjoner evalueres må du som leder være bevisst både resultatet og innsatsen. Sørg for å balansere både medarbeidernes innsats og resultater når du vurderer deres presetasjoner. Gi hyppige og styrkebaserte tilbakemeldinger, anerkjenn felles prestasjoner og måloppnåelse, og vær åpen for at teamet bidrar i å definere felles mål.
 

5. Velge teknologi som passer til ønsket virtuell interaksjon

Når vi jobber virtuelt er det selvsagt avgjørende at teknologien fungerer, sørg for at teknisk bistand er tilgjengelig i arbeidstiden. Sømløs funksjonalitet er svært viktig i virtuell kommunikasjon som videomøter, chattefunksjoner og dokumentdeling. Derfor bør du investere i godt utstyr og båndbredde slik at det blir høy kvalitet på lyd og bilde. 
 

Les hele artikkelen.

Var denne siden nyttig?