Tjenester

Organization Transformation & Talent

Digital and emerging technologies, changing market conditions, and regulatory pressures are common external forces that drive business transformation. Internally, new leadership and growth or consolidation strategies (including mergers and acquisitions) often spark transformation. No matter what the driver, the same challenges typically apply: how to align your organization design, talent, leadership and culture with your business strategy make the transformation vision a reality, and then sustain it over time. Deloitte OT&T practitioners combine deep transformation experience with practical business acumen. Our organization and people solutions incorporate an array of innovative tools and resources, powered by analytics, to enable sustainable change.

Hurtigmeny

Du har overtatt en organisasjon. Hva nå?

Som ny toppsjef er ikke organisasjonen du overtar nødvendigvis slik du ønsker den for fremtiden, men det er gode råd å få.

Ingen læring uten kamp

Til tross for milliardene som investeres i ledelses- og organisasjonsutvikling hvert år, klarer de færreste å levere. Deloittes ekspert viser vei i hva som faktisk har effekt på menneskene og virksomheten

Menneskeliggjøre endring: Slik utvikler du effektive endringsstrategier

Forskning viser at de fleste forsøk på å gjennomføre endring mislykkes. Grunnen er at noe er utelatt av regnestykket: det menneskelige elementet. Ved å ta i bruk ny lærdom fra atferdsøkonomi kan organisasjoner knytte endring til menneskelig oppførsel – og engasjere de ansatte i prosessen.

Key contacts

Anne Cathrin Haueng

Anne Cathrin Haueng

Director

Anne Cathrin Haueng er Director i Human Capital.... Mer

Marit Stadler Wærness

Marit Stadler Wærness

Director, Human Capital

Marit Stadler Wærness' background comes from being senior manager, leading the leadership development services within the Organisational Transformation & Talent service line, and responsible for build... Mer

Hurtigmeny