digitale-møter

Artikkel

Avholding av årsmøter i borettslag og sameier

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper skal etter loven gjennomføres som fysisk møte. For å sikre forsvarlig gjennomføring av slike møter under årets pandemi er det vedtatt en midlertidig forskrift som nå tillater at slike møter kan gjennomføres digitalt.

Dagens unntakstilstand med spredningen av COVID-19 skaper nye problemstillinger og utfordrer dagens lovverk. Dette gjelder også boligselskapslovgivningen i møte med generalforsamling- og årsmøtesesongen.

Tradisjonelt avholdes generalforsamling og årsmøter med fysisk oppmøte og håndsopprekning, men med myndighetenes retningslinjer for sosial avstand, vil det fremover ikke være mulig å avholde generalforsamlinger og årsmøter på tradisjonelt vis.

Eierseksjonsloven og borettslagsloven fastholder imidlertid at årsmøte og generalforsamling «skal» avholdes innen utgangen av juni. Da det er forventet at COVID-19 vil prege samfunnet vårt en god stund fremover, er det dermed ikke bare å utsette møtene til myndighetene har endret på retningslinjene for sosial avstand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt flere varsler om problemstillingen og publiserte 8. april 2020 en midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling i boligselskaper.

Det betyr at årsmøter og generalforsamlinger inntil videre kan gjennomføres digitalt, at kommunikasjon kan foregå elektronisk med andelseiere og seksjonseier og at møteprotokoller kan undertegnes elektronisk. Det presiseres at samtlige medlemmer skal ha anledning til å delta i behandlingen av sakene, og at medlemmer som ikke er komfortable med teknologiske virkemidler kan avgi forhåndsstemme.

Departementet påpeker videre et ønske om å utsette den lovbestemte fristen til avholdelse av årets årsmøter og generalforsamlinger, men ettersom koronalovens varighet kun er på èn måned er slik utsettelse p.t. ikke klart. Det forventes følgelig at det vil kunne komme fritstforlengelser.

Var denne siden nyttig?