Tjenester

EU- og konkurranserett

Rådgivning og bistand

Vi gir råd om EU/EØS- og konkurranseregelverket spesielt i forbindelse med etablering av avtaler/samarbeid, fusjoner/oppkjøp og vurderinger av monopollignende forhold. Dette er komplekse forhold som ofte krever både juridisk- og økonomisk ekspertise.

Aktører i både privat og offentlig sektor opplever EU- og konkurranserett som et komplekst rettsområde, med økende krav til etterlevelse. Deloitte Advokatfirma bistår daglig offentlige myndigheter og private virksomheter med problemstillinger innen EU- og konkurranserett.

Deloitte Advokatfirma har en etablert faggruppe innen EØS- og konkurranserett med flere advokater og jurister med lang erfaring blant annet fra Konkurransetilsynet.

Vår brede kompetanse og vårt rike internasjonale nettverk gjør oss til foretrukne rådgivere innen EU- og konkurranserett.

Deloitte Advokatfirma gir også selskaper veiledning i pragmatiske risikostyringsstrategier, policyer for overholdelse av lover og regler, krisehåndtering og vurdering av eksponering for søksmål. Deloitte Advokatfirmas globale tilstedeværelse og omfattende erfaring på tvers av landegrenser gir et godt utgangspunkt for å gi råd til selskaper om problemstillinger relatert til internasjonal handel og i forbindelse med karteller og myndighetsorganers etterforskning

Kontakt oss

Geir Arne Melby

Geir Arne Melby

Partner, Advokat, Tax & legal

Geir er advokat og leder for Tax & Legal i Stavanger. Han arbeider bl.a. med EU/EØS- og konkurranserett, M&A/selskapsrett og avtaler. Geir bistår med rådgivning knyttet til organisering og drift av vi... Mer