Løsninger

Konkursbeskyttelse - ny lov om rekonstruksjon

For å hindre unødvendige konkurser som følge av COVID-19 er det nå vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon. Loven gjør det enklere for selskaper å få en reell anledning til å forhandle om restrukturering. Loven legger opp til en bedre rettslig rekonstruksjonsprosess og refinansiering for selskaper med økonomiske problemer, ved å innføre flere virkemidler enn dagens regler om gjeldsforhandlinger.

Loven innebærer en formalisering av det som i dag har vært en utenomrettslig prosess og vil gi selskaper med økonomiske problemer konkursbeskyttelse.

"Frem til idag har det ikke vært mulig å starte gjeldsforhandlinger før selskapet er ute av stand til å dekke forpliktelsene etterhvert som de forfaller. Dette har ført til at konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger har vært lite brukt, og selskaper med økonomiske problemer har isteden inngått utenrettslige forhandlinger med kreditorene sine." sier partner og advokat Mari E. Wetlesen.

Det nye lovforslaget medfører en rekke endringer for å unngå unødvendige konkurser:

 • Det blir enklere å få vedtatt en rekonstruksjonsplan
 • Det åpnes for konvertering av gjeld til aksjer
 • Rekonstruksjonsplanen kan innebære hel eller delvis salg av virksomhet
 • Det gis hjemmel til å gjøre et midlertidig unntak fra fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav
 • Rekonstruksjonen kan igangsettes på et tidligere tidspunkt

«Vi ser for oss at det blir en del forhandlingsprosesser rundt dette, for å finne gode løsninger som passer både aksjonærer og kreditorer. I den forbindelse ser vi at det vil det bli et behov for å grave i likviditetsprognoser og balanser for å illustrere utfallet av ulike scenarioer ovenfor kreditorer, sikre at det er robuste tall som legges til grunn for beslutninger og få frem et jobbe frem forslag til løsninger som er til gunst for alle parter.» sier partner i Deloitte Financial Advisory, Syed Wajahat H. Kazmi.

Prosessen

For å begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling for tingretten må man inkludere følgende:

 • en kort redegjørelse for de økonomiske problemene,
 • en kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 • en skisse til løsning, samt for kontakten med fordringshaverne om dette
 • en redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres
 • en oppgave over eiendeler og gjeld, med angivelse av de sikkerheter som hefter for gjelden

Dette er en omfattende prosess som krever en helhetlig tilnærming. Man må forstå konsekvensene av restrukturering for selskapet fremover og det må derfor planlegges deretter.

"Lovendringen gjør det riktignok enklere for selskaper å restrukturere, men det er viktig å huske på at det vil komme en hverdag etter gjennomført rekonstruksjon. Har selskapet ditt gjort de nødvendige analysene for å forstå og planlagt for konsekensene av rekonstruksjonen?"
Mari E. Wetlesen, Partner og advokat

Kvalitetssikring av rekonstruksjonsplanen

For å styrke begjæringen om rekonstruksjon er det viktig å kvalitetssikre selskapets finansielle analyser. En ekstern gjennomgang vil øke sannsynligheten for godkjennelse og dermed også at selskapet overlever en krevende fase. Eksempler på slik kvalitetssikring kan være:

 • likviditetsanalyser
 • scenarioanalyser (scenarier knyttet til likviditet, balansefremskrivning og risiko for brudd på covenants)
 • gjennomgang av løsning til skisse for restrukturering av gjelden
Tverrfaglig tilnærming

Det er mye som skal gjennomføres på kort tid, og en god del av dette er oppgaver som ligger utenfor det selskapene normalt sett arbeider med. Gjennomføring av en restrukturering krever faglig dyktighet, kvalitetssikring av planer og gjennomføringskraft.

En slik prosess er kompleks og utfordrende og krever det beste fra selskapet. I tillegg til utarbeidelse av begjæring og konsekvensanalyser vil en typisk prosess innebære ny sikring av aksjonærstruktur, planlegging og gjennomføring av rekonstruksjonsplanen og forhandlinger med ulike interessenter.

«For å sikre unngå unødvendige konkurser og finne en best mulig løsning for alle involverte, er det viktig å angripe oppgaven situasjonen med tverrfaglig kompetanse. Du trenger både juridisk og finansiell ekspertise for å navigere deg gjennom -, og sikre den nødvendige kvalitetssikringen og sparringen i prosessen»
Partner Syed Wajahat Kazmi.

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner | Advokat - Leder Legal

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Syed Wajahat H. Kazmi

Syed Wajahat H. Kazmi

Partner, Financial Advisory

Syed Wajahat H. Kazmi er partner i Financial Advisory i Deloitte Norge. ... Mer

Ståle Skutle Arneson

Ståle Skutle Arneson

Director | Advokat

Ståle er en erfaren og allsidig forretningsadvokat som rådgir norske og utenlandske klienter innenfor bl.a. selskapsrett, M&A og kontraktsrett.... Mer

Trond Ivar Skar

Trond Ivar Skar

Partner

Trond Ivar has focused on transactions and due diligence processes over the last 20 years, gaining substantial experience from a number of industries and types of transactions including buy-out, refin... Mer