Tjenester

Offentlige anskaffelser

Inngående kjennskap til praksis

Deloitte gir råd om regelverket i offentlige anskaffelser til offentlige myndigheter og private virksomheter, i forbindelse med gjennomføring av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren.

Offentlige anskaffelser preges av et kompleks regelverk og kompliserte anbudsrutiner, både for offentlige myndigheter og private virksomheter.

Deloitte har ekspertise og leverer gjennomarbeidede løsninger som sikrer enkle prosesser innefor et komplisert område.

Vi bistår ved:

  • Gjennomføring av anskaffelser
  • Vurdering av juridiske forhold ved enkelte anskaffelser
  • Vurdering av problemstillinger vedrørende egenregi
  • Klagebehandling for KOFA, ESA og EU/EFTA-domstolene

I tillegg bistår vi ved omdanning av offentlige virksomhet til AS, der det ofte er problemstillinger knyttet til egenregi og tildeling av enerett.

Kontakt oss

Geir Arne Melby

Geir Arne Melby

Partner / Advokat

Geir er leder for Deloitte Advokatfirma sin avdeling i Stavanger og arbeider primært med EØS-, avtale - og selskapsrett, samt rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Han yter løpende fo... Mer