Tjenester

Oppkjøp, transaksjoner og joint ventures

I dagens globale forretningsmiljø fører ekspansjonsstrategier, allianser og oppkjøp, salg og andre transaksjoner ofte til et bredt spekter av juridiske, skattemessige, regulatoriske og andre problemstillinger som kan påvirke hvorvidt transaksjonen lykkes eller mislykkes. Deloitte Advokatfirma gir aksjonærer og selskaper råd gjennom hvert stadium av en transaksjon, fra forhandling til gjennomføring. Vi kan gi råd om egnede strukturer og utarbeide relevante avtaler og tilhørende dokumenter.

Deloitte Advokatfirma har omfattende erfaring med multinasjonale avtaler i en rekke bransjer. Deloitte Advokatfirmas advokater har et nært samarbeid med Deloitte-kollegaer verden over og meget god bransjekunnskap, noe som er verdifullt i komplekse oppkjøpssituasjoner.

Private equity og venturekapital

Deloitte Advokatfirma gir råd ved alle trinn i en private equity (PE) eller venturekapital (VC) transaksjon, fra juridisk og skattemessig gjennomgåelse av investeringsobjektet/target til utarbeidelse av den mest egnede strukturen (MBO, LBO, MBI, BIMBO) samt utarbeidelse av nødvendige dokumenter for å gjenspeile bedriftens kommersielle mål og gjennomføre transaksjonen. Dessuten gir vi råd om forhandlingsstrategi og deltar i forhandlinger.

Klienter drar fordel av Deloitte Advokatfirmas omfattende erfaring innen selskapsrett og M&A, vår forståelse av PE/VC-markedene og vår bransjekunnskap samt vårt nære samarbeid med våre kollegaer i andre disipliner innenfor Deloittes globale organisasjon.

Juridisk og skattemessig due diligence

Hensiktsmessig vurdering av risikoen tilknyttet et investeringsobjekt/target eller en planlagt transaksjon kan avgjøre om avtalen lykkes eller mislykkes. Deloitte Advokatfirma bistår selskaper med juridisk og skattemessig due diligence, inkludert gjennomgåelse av investeringsobjektet, identifisering av usikre forpliktelser og risiki som kan oppstå som følge av salget eller kjøpet av en juridisk enhet, og utarbeidelse av due diligence-rapporter. Deloitte Advokatfirma bistår også selskaper med de taktiske aspektene ved transaksjonen, så som forhandlingsstrategier og utarbeidelse og gjennomføring av nødvendige dokumenter.

Selskaper drar fordel av Deloitte Advokatfirmas omfattende erfaring innen selskapsrett og M&A, vår forståelse av lokale og globale markeder og vårt nære samarbeid med våre kollegaer i andre disipliner innenfor Deloittes globale organisasjon. Deloitte Advokatfirmas internasjonale tilstedeværelse og evner gjør at vi skiller oss positivt ut i forhold til tradisjonelle advokatfirmaer.

Integrasjonsaktiviteter og reduksjon av juridiske enheter etter en fusjon

Det å finne den rette fusjonskandidaten og fremforhandle en avtale er bare de første trinnene på veien til å skape verdi som følge av en transaksjon. Når en avtale er inngått, er det svært viktig å gjennomføre en effektiv integrasjon av forretningsvirksomhetene og strukturene til de juridiske enhetene for å realisere fusjonens forventede fordeler og synergier.

Deloitte Advokatfirma hjelper selskaper med å rasjonalisere og forenkle selskapsstrukturer og interne prosedyrer for det fusjonerte selskapet. Vi har en solid forståelse av og erfaring med et bredt spekter av bransjer og sektorer. Advokatene våre har et nært samarbeid med Deloitte-kollegaer fra Consulting og Finanicial Advisory for å bidra til å sikre at selskaper vurderer flere perspektiver og forretningseffekter før de tar strategiske beslutninger.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

June Marit Tangen

June Marit Tangen

Partner | Advokat

June Marit Tangen er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med transaksjoner herunder fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner og IT sourcing transaksjoner. Hun har br... Mer

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner | Advokat - Leder Legal

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Geir Arne Melby

Geir Arne Melby

Partner | Advokat

Geir er partner og leder for region Rogaland i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med konkurranserett, statsstøtte, selskapsrett og rådgivning i tilknytning til avtaler, oppkjøp og transaksjone... Mer

Peder Brøndmo

Peder Brøndmo

Director | Advokat

Peder er director i Deloitte Advokatfirma. Han har spesialisering innen selskapsrett og kontraktsrett, og arbeider med forretningsjuridisk rådgivning med fokus på transaksjoner, fusjon/oppkjøp, corpor... Mer