Case study

Deloitte skal bistå Hurtigruten med å implementere Coupa som nytt Source-2-Pay system

Deloitte ble nylig valgt til å bistå med implementeringen av Coupa for Hurtigruten. Coupa er et selskap som leverer verktøy for å effektivisere og forbedre prosessene rundt innkjøp og kontrakter. Deloitte og Coupa er samarbeidspartnere globalt.

Hurtigruten har jobbet strategisk med å digitalisere en større del av sin forsyningskjede. Etter å ha vurdert ulike alternativer for samarbeidspartner i forbindelse med implementeringen av Coupa, falt valget til slutt på Deloitte.

- Videreføre gamle vaner i ny innpakning

- Hurtigruten ser et stort potensial i å ha prosesser og systemer som kan skalere med virksomheten. Hurtigruten er i sterk endring og har fått en mer global operasjon. Vi håper at implementeringen av Coupa med hjelp av Deloitte vil gi oss et felles aksesspunkt for alle våre avtaler og en felles måte å møte leverandørene våre blant annet i anbudskonkurranser, sier Lars Erik Luthman, Vice President Group Procurement i Hurtigruten.

- Med Coupa ser vi muligheten til å heve innkjøpskompetansen i virksomheten og bedre vår evne til å stille krav og møte våre forpliktelser. Med hjelp av Deloitte forventer vi å forbedre våre selskapspraksis fremfor å videreføre gamle vaner i ny innpakning, sier Luthman videre.

Forenkle viktige prosesser

Coupa sørger for å forenkle håndteringen av viktige dokumenter, hvor man enkelt får en oversikt over underleverandører, kontrakter og innkjøp på tvers av hele organisasjonen.

Selv om Deloitte og Coupa er samarbeidspartnere globalt, er dette tilbudet det første av sin sort i Norden. Dermed ble det et samarbeid på tvers av Deloitte-landene, hvor Deloitte UK og Deloitte Sør-Afrika har bidratt med sin innsikt. Adrian Naidoo fra Deloitte Sør-Afrika er også med i prosjektteamet som skal drive implementeringen av Coupa i Hurtigruten.

- Deloitte har i lengre tid vært en diskusjonspartner og Coupa ble valgt i konkurranse med tre alternative løsninger som alle er ledende på sine områder. Vi setter stor verdi i å kunne konsumere modul for modul i den rekkefølgen vi ønsker å forbedre oss mest, og dette gir Coupa anledning til, sier Lars Erik Luthman.

- Salget og gjennomføringen av implementeringsprosjektet til Hurtigruten er strategisk viktig for Deloitte Norden, hvor vi har en klar strategi på å levere digitale ende til ende prosjekter innen hele verdikjeden for Supply Chain og Networks Operation, sier Director i Deloitte Karl Martin Karlsen.

Fra og med i høst skal dette Deloitte-teamet bistå med å innføre to moduler fra Coupa, Contract Lifecycle Managament og Source to Contract. Underveis vil det vurderes fortløpende om andre moduler kan være relevant for Hurtigruten i en senere fase.

Bjørn Grenman er ansvarlig partner i Deloitte, mens Karl Martin Karlsen er tilbudsansvarlig og prosjektleder. Julie Norveel er konsulent på prosjektet, i likhet med Adrian Naidoo, som fra Sør-Afrika skal sørge for mye av det tekniske rundt implementeringen.
 

Supply Chain

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen Supply Chain og Network Operations. 

Les mer om tjenestene våre her
Var denne siden nyttig?