Artikkel

Den nordiske velferdsmodellen

Lærdommer til reformarbeid

De nordiske landene har et høyt nivå av velferdstjenester, som til gjengjeld dekkes av høye skattenivåer. I en tid hvor vestlige samfunn sliter med utfordringer innen alt fra teknologi til klimaendringer, innvandring og globalisering, kan noen av svarene på disse utfordringene finnes ved å undersøke den nordiske velferdsmodellen.

Deloitte har, med hjelp fra den danske tenketanken Kraka, satt den nordiske velferdsmodellen under lupen for å se hvordan den har utviklet og tilpasset seg, i håp om å finne aspekter som andre land kan bruke. Rapporten dekker fordeler og ulemper ved denne modellen, og trekker frem fem utfordringer som den nordiske modellen nå står ovenfor. Disse utfordringene er:

  1. Sikre bidrag fra hele befolkningen. En aldrende befolkning og en økende andel grupper utenfor arbeidslivet som krever nye initiativer for å opprettholde høye sysselsettingstall, tester den nordiske modellens evne til å sikre bidrag fra hele befolkningen.
  2. Tilby den nødvendige kompetansen. Gratis utdanning har gjort det mulig for store deler av befolkningen å opprettholde høye minstelønner, men ny teknologi, innvandring og et internasjonalisert arbeidsmarked har endret hva som er etterspurt kompetanse, noe som påvirker visse grupper i samfunnet.
  3. Styrke klimaresponsen. De nordiske landene har noen av de mest ambisiøse målene for kutt av klimagassutslipp i verden. Nå må målsetningene settes ut i live, om de ønsker å nå sine ambisiøse mål.
  4. Håndtere produktivitetsproblemet i offentlig sektor. I takt med at den relative prisen på offentlige tjenester stiger, og at det er motvilje knyttet til å øke skatter eller kutte tjenester, kan det være viktig å øke produktiviteten gjennom digitalisering og automatisering.
  5. Øke innovasjonen hos myndighetene. Komplekse problemer, raske endringer i teknologi og nye forretningsmodeller har fremskyndet behovet for å reformere arbeidet til myndighetene og tillate nye former for beslutningstaking og regulering.

For å bedre forstå hvordan den nordiske velferdsmodellen fungerer i møte med utfordringer, last ned rapporten “The Nordic social welfare model: Lessons for reform” under:

Den nordiske velferdsmodellen: Lærdommer til reformarbeid

Visste du at Norge, sammen med Island, har høyest pensjonsalder i Norden? Les mer om dette og mer i rapporten

Last ned rapporten her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?