Artikkel

Fremtidens kollektivtrafikk i 2025

Fire scenarier i møte med samfunnsmessige endringer

Hvordan skal kollektivtrafikken tilpasse seg den «nye normalen» og omstille seg etter Covid-19? I scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025» har Deloitte, på oppdrag for Kollektivtrafikkforeningen, utredet fire ulike scenarier som vil hjelpe bransjen med å utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer.

Sist oppdatert: 20. august 2021

Dagens transportløsninger står overfor store endringer. Endringer i kundeatferd, det teknologiske skiftet og det økonomiske skiftet er alle nøkkelord for hva samferdselssektoren står ovenfor. I tillegg er FNs bærekraftmål en viktig målsetning for hele samfunnet og driver fram behovet for mer bærekraftige løsninger. Koronapandemien har også på sin side ført til en rekke nye endringer, og framskynder mange av de endringene vi som samfunn har sett komme.

Med rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025», har vi utredet fire ulike scenarier som alle peker i ulike retninger, ut fra om kunden har endret reisevaner eller ikke, og ut fra hvilken rolle kollektivaktørene tar i samfunnsutviklingen. Er kollektivaktørene framoverlente innovasjonsagenter eller satser de mer på den tradisjonelle kollektivtrafikken?

Last ned rapporten her

Rapport: Fremtidens kollektivtrafikk i 2025

Last ned (PDF)
Hovedaksene i rapportens fire scenarier

Rapporten gir bransjen et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operativ utvikling frem mot 2025, og et rammeverk for å forstå hvordan bransjen må utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer for å lykkes med samfunnsoppdraget. Med en felles forståelse for hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida, og ved å peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes, mener vi det vil hjelpe bransjen til å utvikle framtidens mobilitet til kundenes beste.

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester i Norge på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Tjenester: Offentlig sektor

Var denne siden nyttig?