Artikkel

Hvordan ser ledelse i offentlig sektor ut i 2029?

Offentlig sektor har endret seg betraktelig det siste tiåret, således kravene til offentlige ledere. Forskere spår at endringene i det kommende tiåret kommer til å være enda mer drastisk enn det vi har sett hittil.

I de siste årene har mange samfunn verden over vært preget av digital transformasjon samt effektivitets- og produktivitetskrav. Det norske samfunnet har også merket endringene – også i offentlig sektor. Tradisjonelt er ledelse i offentlige virksomheter preget av fokus på målbilde, optimalisering, leveranser og siloer. I dag fokuserer offentlige ledelse i større grad på kontinuerlig utvikling, rekonseptualisering, tverrfaglighet og plattformer.

I en ny artikkel av Deloitte UK drøftes hvordan miljøet i offentlig sektor har endret seg det siste tiåret, hva endringene betyr for ledernes kapabiliteter og hvordan lederne kan forberede seg til utfordringene og mulighetene de vil stå overfor det neste tiåret.

Artikkelen tar opp hva som forventes av ledere i offentlige sektor, og trekker frem fem ulike skifter som har oppstått det siste tiåret:

  • Kreativitet. Det har aldri vært viktigere å finne nye måter å levere resultater på. Dette innebærer bl.a. fokus på ny teknologi og en smidig tilnærming til endring.
  • Personlig motstandsdyktighet. De dyktigste ledere tar vare på sin egen velvære, i tillegg til andres velvære og helse.
  • Nettverksbasert ledelse. Lederne jobber i større grad sammen og ignorere tradisjonelle grenser og «siloer».
  • Omfavne tvetydighet. Med økt kompleksitet i offentlig sektor, må lederne håndtere tvetydighet og tørre å stille de utfordrende spørsmålene.
  • En mester av prioritering. Effektive ledere vet at de ikke kan gjøre alt. De må kunne prioritere og bygge et riktig team under dem.

«I dag møter offentlige ledere mange utfordringer som større fokus på brukerbehov, krympet arbeidskraft, teknologisk endring og mer mangfoldig organisasjonsmodell og arbeidsstyrke. Med annerledes utfordringer i møte, krever det også en endring i ledernes innstilling/ mindset», sier Marit Stadler Wærness, leder for Workforce Transformation i Deloitte Norge.

Offentlige ledere trenger et nytt «mindset»

Så hvordan vil 2029 se ut? Artikkelen peker på nødvendigheten av et nytt «mindset», altså tankesett og innstilling, for at offentlige ledere skal være forberedt for fremtiden. Det vil ikke holde å ha de «riktige» kapabilitetene, men et tankesett og en innstilling som kan forberede lederne til fremtiden:

  • Det vil være viktig med kreative ledere, spesielt knyttet til deres tilnærming til ny teknologi.
  • Det å tiltrekke, rekruttere og beholde topptalentene vil være en viktig prioritering for offentlige ledere. Da arbeidsstyrken vil bli mer «diffus», må lederne revurdere hvordan de motiverer og kommuniserer til sine ansatte.
  • Det neste tiåret vil bære preg av fokus på kostnadskontroll og produktivitet, samt håndtere befolkningens forventninger. Dette betyr at relasjonelle forhold som coaching og personlig nettverk er viktig for god offentlig ledelse for refleksjon og få støtte.
  • Samarbeid og nettverksbygging blir viktigere enn noen gang. Dette krever at offentlige ledere bruker sitt nettverk for å skape påvirkningskraft.
  • Den offentlige arbeidsstyrken vil bli mer fleksibel, ekstern og vil gå på tvers av organisatoriske rammer. Dette krever at lederne må revurdere deres synlighet overfor deres ansatte.

I tillegg må offentlig ledelse bringe det fysiske, menneskelige og digitale nærmere hverandre. Offentlige virksomheter må bruke kunstig intelligens i større grad for å bruke mindre tid på arbeidsprosesser og mer på det mellommenneskelige. I 2029 vil kunstig intelligens foreta beslutninger som kan påvirke livet vårt. Derfor er det viktigere enn noensinne at ledere forstår den større innvirkningen teknologien har for samfunnet vårt.

Det er bare noen av de hovedtrekkene som artikkelen drøfter om hva det betyr for fremtidens ledere. 

Les hele rapporten her.

Rapport: A new mindset for public sector leadership

Last ned rapporten her (PDF)
Var denne siden nyttig?