Tjenester

Internkontroll

En virksomhets evne til å kontrollere risiko er kritisk for verdiskapning over tid. Riktig kontroll på rett sted setter virksomheten i stand til effektivt å styre risiko og drive verdiskapende utvikling. Det bidrar også til å holde kostandene nede, øke inntektene, sikre verdier og møte legale og regulatoriske forventninger og krav.

Internkontroll er en nødvendig forutsetning for god virksomhetsstyring, og det er et krav i regelverk for både offentlige og private virksomheter å etablere et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. God internkontroll bidrar til at virksomheten når sine mål gjennom målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Et effektivt internkontrollsystem vil i tillegg kunne bidra til effektivisering samtidig som risikoen for uønskede hendelser reduseres.

Deloitte har lang erfaring med å bistå ledende norske virksomheter i både privat og offentlig sektor med å videreutvikle deres internkontroll systemer. Vi er opptatt av å utvikle effektive løsninger som er tilpasset virksomhetens risikobilde og kompleksitet. Våre konsulenter har betydelig erfaring både fra revisjon og rådgivning knyttet til internkontroll og internkontrollsystemer, og vi hjelper våre kunder i alle faser i utviklingen av deres internkontrollsystemer.
 

Våre tjenester inkluderer blant annet:

  • Modenhetsvurdering av internkontroll og internkontrollsystemer
  • Revisjon og evaluering av internkontroll
  • Design, utvikling og implementering av internkontroll og internkontrollsystemer
  • Videreutvikling og forbedring av eksisterende internkontrollsystemer
  • SOX tilpasning
  • Tilrettelegging for etterlevelse av internkontrollforskriften

Kontakt oss

Endre Fosen

Endre Fosen

Leder Risk Advisory

Endre er leder for Risk Advisory i Norge, og har arbeidet med risikostyring og etablering av risiko- og internkontrollsystemer for en rekke av Norges ledende virksomheter. Han er sertifisert IT-reviso... Mer