Artikkel

Den fjerde industrielle revolusjon er her

Industri 4.0, også kalt den fjerde industrielle revolusjon, er over oss. En revolusjon som vil jevne ut skillene mellom fysiske, digitale og biologiske sfærer.

Industrielle revolusjoner er et velkjent begrep om perioder med store endringer i økonomien, arbeidsmarkedet og storsamfunnet. Siden 1700-tallet har det vært tre tekno-økonomiske paradigmeskifter – også kalt industrielle revolusjoner.

På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere.

Hvordan skal virksomhetene bli klare for en ny hverdag

Det er ingen tvil om den fjerde industrielle revolusjonen vil bringe med seg store endringer. Det gjør at virksomheter og næringsliv må være forberedt på å møte en ny hverdag. For å kartlegge om virksomhetene er klare for endringene som vil komme, har Deloitte spurt ledere om hva de mener må til for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Undersøkelsen tar for seg de fire hovedområdene sosial effekt, strategi, talent og arbeidsstyrken og teknologi.

Her er hva lederne mente virksomhetene måtte forberede seg på:

 • Sosial effekt
  Virksomheter må akseptere at alle organisasjoner har mulighet til å utgjøre en forskjell. Med den teknologiske fremgangen den fjerde industrielle revolusjonen fører med seg, vil alle virksomheter kunne bidra til å skape en likere og mer stabil verden – på en rekke ulike måter.
 • Strategi
  Ved å ha en helhetlig tilnærming til strategisk planlegging kan virksomheter utforske hvordan kjernevirksomheten kan forbedre produkter og tjenester, slik at de skape merverdi for et bredere spekter av interessenter.
 • Talent og arbeidsstyrken
  Virksomheter bør prioritere å forberede arbeidstakere på å navigere i industri 4.0 ved å skape en kultur basert på læring og samarbeid - både intern i organisasjonen og ute i storsamfunnet.
 • Teknologi
  Virksomheter må se teknologi som den kraftigste differensiatoren i den nye bransjesituasjonen, og investere i å integrere nye applikasjoner som kan støtte nye forretningsmodeller. Viktigst av alt – virksomheter må forstå at industri 4.0-teknologiene ikke bør begrenses til bare en del av organisasjonen. Den nye teknologien bør integreres i hele organisasjonen, slik at den kan støtte et bredt spekter av ansvar og interessenter som er nødvendige for å trives i en industri 4.0-verden.

De som klarer å utnytte den nye teknologien vinner

Industri 4.0 viser hvordan smart og tilkoblet teknologi blir integrert i organisasjoner, så vel som folks daglige liv. Digital og fysisk teknologi gir opphav til store muligheter, men kan også være med på å opprettholde status quo og å skape usikkerhet. En idé fra en gründer kan forstyrre en etablert industri, et bredt sett med digitale data kan forsterkes av kunstig intelligens, og sofistikerte modeller kan konkurrere med kompetanse organisasjoner har bygget opp over mange år med praktisk erfaring. Det er med andre ord mye som kan skape disrupsjon i industri 4.0.

Leder av ABB-gruppen, Chun-Yuan Gu sa: "denne kunnskapen, som tar en organisasjon tiår å tilegne seg, blir tilgjengelig for nye organisasjoner med mindre erfaring, men med den riktige teknologien." Og det stemmer. Den nye virkeligheten gjør det mulig for organisasjoner å utnytte nettverks- og databaserte, autonome og kognitive digitale og fysiske teknologier for å skape innovative forretningsløsninger, i stedet for å bare bruke teknologi til å fortsette med den gamle måtene å gjøre forretninger på.

Nettopp derfor er det viktig å forstå sammenhengene mellom forretningsmessige og sosiale behov; mellom økonomiske resultater og innovative strategier; mellom arbeidskraftproduktivitet og folks følelse av stabilitet og velvære, og mellom å integrere eksisterende teknologier og skape helt nye løsninger. På et overordnet nivå viser Deloitte sin forskning at ledere fra hele verden er i de tidlige stadiene av å klargjøre sine organisasjoner for å utnytte Industri 4.0 til det fulle.

Når virksomhetene blir klare for industri 4.0, er det mulig å styrke viktige tilkoblinger som vil gi klienter, ansatte, organisasjonen og lokal- og storsamfunnet større fordeler. Den gamle måten å gjøre ting på er ikke lengre nok. De som kommer til å gjøre den største forskjellen er det som klarer å omfavne alle aspektene av den fjerde industrielle revolusjonen og mulighetene den vil bringe.

Mens den fjerde industrielle revolusjonen har makt til å forandre mange ting på tvers av arbeid og samfunn, er det en ting som er sikkert: Det er her, og ledere må være klare!

Var denne siden nyttig?