Tjenester

Operations Transformation

You have the vision for your business, but do you have the operations and capabilities to bring it to life? Deloitte’s Operations Transformation practice helps clients implement their corporate strategy and accomplish their business objectives. Using our deep sector and technical expertise we transform our clients’ core business and operations, helping them to prepare for growth, embrace the digital agenda and maximize operational efficiency. We bring the breadth and depth of Deloitte’s capabilities to our clients, delivering real value by designing and running impactful transformation programs.

Lønnsomhetsforbedring

Vi har utviklet et rammeverk for lønnsomhetsforbedringer som sikrer en strukturert tilnærming til taktiske så vel som strukturelle forbedringer og som gir varige effekter. Les mer om det her.

Kan det automatiseres?

Det finnes tusenvis av IT-systemer i offentlig og privat sektor. Dagens arbeidstakere håndterer likevel en lang rekke manuelle prosesser.

Hvorfor ikke automatisere disse ved å endre på nåværende systemer, eller sikre integrasjon mellom dem?

Kostnadsreduksjon: Praksis og trender i Europa

Deloittes første kostnadsreduksjonsundersøkelse

Selv om Europeiske selskaper setter lave mål for kostnadsreduksjon, oppnår de færreste målene. Hvilke tiltak iverksetter europeiske selskaper for å øke lønnsomheten, og i hvilken grad lykkes de?

Key Contact

Jørund Vollan

Jørund Vollan

Partner

Jørund har jobbet med effektivisering og forbedringsprogrammer i 15 år, og leder Deloittes Operations-praksis på ca. 65 konsulenter med spesialisering innenfor kontinuerlig forbedring, lønnsomhetsforb... Mer