Artikkel

Koronautbrudd og beskatning av personer på arbeidsopphold i utlandet

Utenriksdepartementet har pr 16. mars 2020 oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet å vurdere å reise hjem så snart som mulig. Samtidig er det svært stor usikkerhet globalt knyttet til næringslivet generelt. For personer som arbeider i utlandet er det på det nåværende tidspunkt uklart hvor lenge et opphold i Norge vil vare, evt. hvorvidt oppholdet i utlandet vil gjenopptas.

Publisert 16. mars 2020

En stor andel av nordmenn i utlandet benytter seg av den såkalte 1-årsregelen for å unngå dobbeltbeskatning. Denne regelen vil være en gunstig metode for å unngå dobbeltbeskatning av lønnsinntekt opptjent i land med lavere beskatning enn i Norge.

 

Sammenhengende arbeidsopphold

For å kunne benytte regelen må en person ha vært på arbeidsopphold i utlandet med en sammenhengende varighet over 12 måneder. Arbeidsoppholdet vil anse å være sammenhengende dersom antall oppholdsdager i Norge i snitt ikke overstiger 6 dager hver hele måned under oppholdet.

Dersom et arbeidsopphold i utlandet varer under 12 måneder vil ikke 1-årsregelen komme til anvendelse.

For arbeidsopphold i utlandet over 12 måneder er det på grunn av korona-viruset risiko for at gjennomsnittet på maksimalt seks dager i Norge ikke overholdes.

 

Inntil tre ekstra oppholdsdager

I tilfeller der forhold som den enkelte person ikke rår over gjør at man oppholder seg mer i Norge enn antatt kan det gis rett til inntil tre oppholdsdager ekstra i Norge i snitt per måned i perioden arbeidsoppholdet i utlandet varer. Disse tre dagene i snitt per måned kan legges sammen til en lengre periode en person kan oppholde seg i Norge på grunn av for eksempel en global virusepidemi. Dersom ikke det totale antallet ekstra oppholdsdager tas ut i forbindelse med slike upåregnelige forhold vil de bortfalle.

I den grad personer utfører arbeid i Norge i tiden de oppholder seg her vil oppholdet i utlandet kunne anses avbrutt selv om totalt antall oppholdsdager i Norge ikke overstiger tillatte dager (både i ordinær tilstand og unntakstilstand).

Hva kan hver enkelt gjøre for å falle inn under 1-årsregelen?

  • Vurdere om oppholdet i Norge vil favnes av de utvidede dagene som kan tillates for upåregnelige forhold 
  • Vurdere om det er hensiktsmessig at det sammenhengende arbeidsoppholdet i utlandet brytes – f.eks. ved å begynne å arbeide i Norge 
  • Vurdere om det er andre metoder for unngåelse av dobbeltbeskatning som vil være mer egnet enn 1-årsregelen

Var denne siden nyttig?