Tjenester

Automation of trade-related processes

Indirect tax

Selskaper med grenseoverskridende handel i Norge og resten av verden har behov for en korrekt og effektiv håndtering av sine import- og eksportrutiner. Ved internasjonal handel er det viktig å opptre i overensstemmelse med regelverket og andre handelsrelaterte reguleringer. Full overensstemmelse med lovverket kan imidlertid være resurskrevende og kostbart for den enkelte bedrift. Teknologibaserte verktøy er ofte en god løsning for bedrifter til å håndtere internasjonal handel på en effektiv og korrekt måte.

Deloitte har lang erfaring innen rådgivning og vi er gode på teknologibaserte verktøy. Våre eksperter kan levere en omfattende og skreddersydd løsning til klienter både på et lokalt og globalt sentralisert plan. Vi bistår klienter med valg av programvareleverandør, gjennomgang av dagens prosesser og fremmer forslag til forbedringer. Vi bistår også være klienter med å implementere og integrere teknologiske løsningene med ulike ERP systemer.