Artikkel

BEPS Readiness Scan 1-2-3

Konkrete tilbakemeldinger på virksomheters BEPS-status

Deloitte Advokatfirma AS har utviklet BEPS Readiness Scan 1-2-3. Vår skanner gir deg en konkret tilbakemelding på virksomhetens BEPS-status. Dette inkluderer en oversikt over hvordan BEPS vil påvirke virksomheten, hvilke risikoer som må håndteres samt hvilke forbedringer som bør gjennomføres.

- Jeg innså først verdien av skanneren etter den var gjennomført. Hele prosessen ga en økt bevissthet rundt BEPS, og BEPS Readiness Report ga meg et dokument som jeg kan bruke i min oppfølging mot CFO.

- Skattesjef i børsnotert konsern

Kort om BEPS og MLI

OECD og G20-landene initierte i 2013 kampen mot uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting («BEPS»), som inkluderer aggressiv skatteplanlegging. Dette har resultert i 15 aksjonspunkter med tilhørende rapporter med anbefalinger.

Enkelte av endringene, som følge av BEPS, vil implementeres lokalt mens andre krever oppdatering av internasjonale konvensjoner. Sistnevnte inkluderer det multilaterale instrumentet («MLI») som vil endre over tusen skatteavtaler den nærmeste fremtid.

BEPS-prosjektet er omfattende, og det kan være utfordrende å vite hvorvidt, og i så fall hvordan, disse endringene vil påvirke virksomheten. Skanneren gir en konkret tilbakemelding på dette, inkludert en oversikt over hvordan BEPS vil påvirke virksomheten, hvilke risikoer som må håndteres og hvilke forbedringer som bør gjennomføres.

 

BEPS-prosjektet

15 aksjonspunkter

BEPS Readiness Scan 1-2-3 kort forklart

Vi har utarbeidet et produkt som heter BEPS Readiness Scan 1-2-3 som norske virksomheter kan bruke for å undersøke om man er klar for de kommende skatteendringene. BEPS Readiness Scan 1-2-3 er en tretrinnsprosess:

Steg 1 er at skatteansvarlig (CFO, skattesjef, -ansvarlig, controller, eller tilsvarende) fyller ut et spørreskjema med overordnede BEPS-spørsmål som vil ta rundt en time å gjennomføre (kan ta to timer eller mer for mer kompliserte konserner).

Steg 2 er at det gjennomføres en samtale hvor blant annet svarene gjennomgås.

Steg 3 er at det lages en one pager som viser hvor klar konsernet er for de nye anti-BEPS-tiltakene og eventuelt forslag til tiltak som kan gjøre konsernet bedre forberedt.

I E24: Daniel Herde om BEPS-traktaten

Dette er et «one size fits all»-produkt som passer for alle konserner med grenseoverskridende aktiviteter og den er tilpasset konserner med virksomhet i Norge. Den omfatter alle de materielle BEPS-tiltakspunktene og den koster kr 30 000.

 

- Dette var nyttig. Det øker vår bevissthet rundt kjente problemstillinger, og det identifiserer potensielle nye risikoer som vi ikke nødvendigvis var klar over før vi gjennomførte skanneren.. 

- CFO i familieeid konsern.

Var denne siden nyttig?