Tjenester

Business model optimization

Indirect tax

Mange selskaper har høye kostnader i forbindelse med handel, og de ønsker å være konkurransedyktige i markedet. Vi fokuserer på å minimere kostnader i internasjonale transaksjoner, samtidig som vi sørger for overholdelse av gjeldende regelverk både nasjonalt og internasjonalt.

Et viktig aspekt for Customs and Global Trade (CGT) gruppen er å gjøre klientene oppmerksomme på muligheter og utfordringer som følger med en beslutning om å endre forsyningskjeden. Overholdelse av regler og krav er spesielt viktig for klientene ettersom en overtredelse av gjeldende regler kan føre til stans i varehandelen og i verste fall et økonomisk tap.

Deloittes team besår av skattespesialister, konsulenter og risikohåndteringsrådgivere. Med sine ulike spesialfelter vil teamet hjelpe selskaper med en optimering av handelsstrukturen.