Tjenester

Business model optimization

Indirect tax

Mange selskaper har høye kostnader i forbindelse med handel, og de ønsker å være konkurransedyktige i markedet. Vi fokuserer på å minimere kostnader i internasjonale transaksjoner, samtidig som vi sørger for overholdelse av gjeldende regelverk både nasjonalt og internasjonalt.

Et viktig aspekt for Customs and Global Trade (CGT) gruppen er å gjøre klientene oppmerksomme på muligheter og utfordringer som følger med en beslutning om å endre forsyningskjeden. Overholdelse av regler og krav er spesielt viktig for klientene ettersom en overtredelse av gjeldende regler kan føre til stans i varehandelen og i verste fall et økonomisk tap.

Deloittes team besår av skattespesialister, konsulenter og risikohåndteringsrådgivere. Med sine ulike spesialfelter vil teamet hjelpe selskaper med en optimering av handelsstrukturen.

Kontakt oss

Alexander With

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med ... Mer