Tjenester

Energy Industry

Indirect tax

Energisektoren, særlig vannkraft og vindkraft er en sektor med stadig omfattende investeringer. Investeringene preges ofte av langvarige planleggings- og utredningsfaser, og dette er et felt undergitt et sett med særskilte regulatoriske krav. Disse forholdene gjør at det utfordrende å håndtere merverdiavgiften innen energisektoren.

Deloitte har en faggruppe som har fokus på energibransjens utfordringer knyttet særlig til merverdiavgift og til andre indirekte skatter. Våre medarbeidere har lang erfaring fra avgiftsrådgivning rettet mot energisektoren og bistår regelmessig med å sikre en korrekt og optimal avgiftsbehandling.