Tjenester

Excise duties

Indirect tax

Særavgiftene i Norge er mange, og det kan være utfordrende å sette seg inn i de ulike krav og regler som gjelder særavgiftsbelagte varer. Der tollvesenet i ettertid avdekker at rapportering og innbetaling av særavgifter ikke er håndtert korrekt, vil det gjerne føre til kostbar etterberegning med rentebelastning, og i de fleste tilfeller en tilleggsavgift. Motsatt er det også uheldig å betale for mye avgift. 

For å unngå denne type konsekvenser er det nødvendig med løpende kontroller av at særavgiftene håndteres på riktig måte.Deloitte bistår gjerne med en gjennomgang av rutinene for særavgiftshåndtering for selskaper som produserer, importerer eller handler med særavgiftsbelagte varer. Vi kan sikre gode prosesser som ivaretar regulatoriske krav på en god og effektiv måte. Om ønskelig bidrar vi også med internopplæring av ansatte.