Tjenester

Financial Services

Indirect Tax

Finansbransjen befinner seg ofte i en avgiftsmessig mellomstilling der enkelte tjenester er avgiftspliktige, mens andre tjenester er unntatt fra avgiftsplikt. 

De lovbestemte unntakene kan fremstå som uklare og dermed åpne for tolkningstvil. Spesielt utfordrende vil dette være når virksomheten selv er ansvarlig for å innbetale avgift (omvendt avgiftsplikt) på fjernleverbare tjenester som er kjøpt fra utlandet.

Deloitte kan bistå med å gjennomgå selskapets avgiftsmessige håndtering og sikre at man oppnår det mest optimale resultatet. Vi har også fokus på selvhjelp og kommer gjerne innom din bedrift for en internopplæring av de ansatte.

Kontakt oss

Alexander With

Alexander With

Partner | Advokat - Leder Indirect Tax

Alexander jobber som advokat, partner og leder av avgiftsavdelingen ("indirect tax") i Deloitte Advokatfirma. Han innehar også rollen som Head of indirect tax i Deloitte Norden.  Alexander har avgifts... Mer