Consulting

Tjenester

Consulting

Indirect tax

De aller fleste næringsdrivende i Norge må forholde seg til merverdiavgiftsregelverket. Utover det administrative er merverdiavgiften ikke ment som en kostnad for virksomhetene. Regelverket er imidlertid fylt med fritak og unntak, noe som er med på å komplisere avgiftsbildet.

I tillegg til mange forpliktelser åpner også regelverket for en rekke måter å innordne seg på. For virksomheter som griper disse mulighetene kan ordningen gi likviditetsfordeler og dermed utgjøre et viktig konkurransefortrinn. Dette har ført til at stadig flere virksomheter nå har valgt å fokusere på og utnytte de fordeler som ligger i å optimalisere sin avgiftsmessige struktur.