Tjenester

International Indirect Tax

Indirect tax

Selskaper med internasjonal handel er avhengig av å kjenne både norske og internasjonale avgiftsregler for å kunne sikre en optimal avgiftsbehandling. Selskapets strukturering av virksomheten og dets avtaler vil være avgjørende ved internasjonal handel. Det er viktig å ha en gjennomtenkt strategi for håndteringen av merverdiavgift, for å sikre korrekt avgiftshåndtering, og dermed eliminere risiko ved handel med andre land. God organisering og gode rutiner skaper konkurransemessige fordeler.

Deloitte har lang erfaring i å foreta grundige analyser av de merverdiavgiftsmessige konsekvensene i forbindelse med avgiftsplanlegging for internasjonale konsern. Vi bistår med planlegging ved nyetablering av virksomheter og veiledning knyttet til håndteringen av transaksjoner som gjennomføres i forbindelse med etablering.