Tjenester

Private Client Services

Juridisk bistand i forbindelse med beslutninger om strukturering, restrukturering og eierskifte i og utenfor familien.

Individer og familier med større verdier må gjerne ta stilling til problemstillinger innenfor skatt, juridisk organisering av formue i inn- og utland, eierskifte eller helt eller delvis videreføring av verdier til neste generasjon. Det kan være behov for juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med ulike verdisikringstiltak. Våre rådgivere har spesialisert og lang erfaring i å adressere juridiske og økonomiske problemstillinger som foreligger i forbindelse med forvaltning og organisering av formue og den virksomheten formen er knyttet til. 

Vi tilbyr juridisk bistand i forbindelse med beslutninger om strukturering, restrukturering og eierskifte i og utenfor familien. For at vi skal kunne være en verdifull samarbeidspartner og aktivt kunne bidra med forslag og løsninger, har vi tro på langsiktighet og derved kunnskap om våre klienters ønsker og behov. Ved å ta kontakt med våre rådgivere kan vi legge til rette for gode, strategiske beslutninger på vegne av familie og eventuelle involverte selskaper, samt sørge for at de beslutninger som tas og prosesser som gjennomføres er kreative og verdiskapende, men samtidig i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. 

Private Company Services

Private selskaper møter en rekke utfordringer som kan påvirke ikke bare fremgangen til forretningsforetaket men også profesjonelle og personlige mål til selskapets eiere. Uavhengig av hva målet er – ekspansjon til nye markeder, kjøp, omorganisering, overføring av virksomhet som ledd i et generasjonsskifte eller salg, er integrert skatteplanlegging underveis i prosessen kritisk for å oppnå best mulige resultater. 

Kontakt oss

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner | Advokat

Aamelfot er spesialist i skatt og selskapsrett og bistår klienter med løpende skatterådgivning, generasjonsskifter, transaksjoner, omstruktureringer og eiendomsutvikling. Hun er leder av Family Busine... Mer