Tjenester

Public Enterprises

Indirect tax

Stat, fylkeskommuner, kommuner og institusjoner som eies eller drives av det offentlige (offentlige virksomheter), er avgiftspliktige på lik linje med private når de omsetter varer og tjenester. Unntak gjelder for enheter som omsetter tjenester bare til andre statlige enheter.

Virksomheter som omfattes av kompensasjonsordningen vil kunne søke om å få tilbakebetalt merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Ordningen er generell og det gis kompensasjon for nesten all merverdiavgift. Ved overtakelse av infrastruktur fra private utbyggere vil det kunne oppstå en mulighet for positiv justering av merverdiavgift som er pådratt i forbindelse med dette byggetiltaket. 

Deloitte kan bistå med en avgiftsmessig gjennomgang av både den avgiftspliktige og kompensasjonsberettigede virksomheten for å sikre en optimal avgiftsstruktur.