Tjenester

Real Property

Indirect Tax

Aktører innen utvikling, salg og utleie av fast eiendom må forholde seg til en rekke kompliserte avgiftsregler. En del vanskelige grensetilfeller og strenge tidsfrister betyr at de som ikke er oppmerksomme fort kan pådra seg unødig avgiftsrisiko eller gå glipp av muligheter for avgiftsbesparelser.

Uttaksregler, justeringsregler og spesielle regler for fradrag når infrastrukturtiltak overføres til kommunen er bare noen av de problemstillinger som vil møte eiendomsaktørene. God kjennskap til regelverket er derfor avgjørende for å hindre unødig risiko og ikke minst for å identifisere de avgiftsmessige oppsider som regelverket kan by på. 

Vi i Deloitte har både bred og lang erfaring med avgiftsmessige spørsmål knyttet til salg og utleie av fast eiendom. Ta gjerne kontakt for et hyggelig møte eller samtale om avgiftsmessige forhold som har betydning for deres bedrift.