Tjenester

Trade-related regulations

Indirect tax

Ikke-tariffbaserte handelshindringer består av blant annet av miljøreguleringer, inspeksjoner av varer før transport, minimum importpriser og urimelige varestandarder.

Kjemikaliereglementet REACH behandler regler for registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av en rekke kjemikalier. Alle varer som inneholder kjemikalier som omfattes av REACH reglementet må oppfylle strenge krav og prosedyrer.

Deloitte hjelper til med compliance i forhold til REACH reglementet og bistår gjerne med en gjennomgang av rutiner for håndtering av handelshindringer og REACH implementering. Vi kan sikre gode prosesser som ivaretar regulatoriske krav på en god og effektiv måte. Om ønskelig bidrar vi også med internopplæring av selskapenes personale.