Løsninger

Rapportering og lønnsadministrasjon​

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.​

Vi kan blant annet bistå med registrering av selskapet som arbeidsgiver i Enhetsregistret, rapportering av kontrakter og ansatte til skattemyndighetene, rapportering av lønn og naturalytelser månedlig (A-Melding), søknad om Helse Miljø og Sikkerhets-kort for ansatte ved bygge- og anleggsplasser, og korrespondanse med skattemyndighetene. I tillegg kan vi bistå med alle typer immigrasjonsspørsmål inkludert søknader og oppfølging.​

  • Payroll instrukser​
  • A-ordningsrådgivning
  • Teknisk bistand​
  • A-ordningsrapportering
  • Løse kompliserte rapportringsutfordrninger osv

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist ... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Partner | Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet t... Mer