Løsninger

Rapportering og lønnsadministrasjon​

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.​

Vi kan blant annet bistå med registrering av selskapet som arbeidsgiver i Enhetsregistret, rapportering av kontrakter og ansatte til skattemyndighetene, rapportering av lønn og naturalytelser månedlig (A-Melding), søknad om Helse Miljø og Sikkerhets-kort for ansatte ved bygge- og anleggsplasser, og korrespondanse med skattemyndighetene. I tillegg kan vi bistå med alle typer immigrasjonsspørsmål inkludert søknader og oppfølging.​

  • Payroll instrukser​
  • A-ordningsrådgivning
  • Teknisk bistand​
  • A-ordningsrapportering
  • Løse kompliserte rapportringsutfordrninger osv

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner / Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner, Advokat, Tax & Legal

Erik er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, spesielt knyttet til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Erik bistår også med rådgiv... Mer

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director / Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen... Mer