Løsninger

Skatterådgivning -  ved arbeidsopphold i Norge​

Det å flytte til Norge kan by på mer enn flott norsk natur og fantastiske forhold til utendørsaktivitet. ​

Norge har et intrikat skattesystem som kan være forvirrende å navigere i. Samtidig vil vi helst unngå at de ubehagelige overraskelsene først dukker opp i skattemeldingen året etterpå.​

Vi kan blant annet bistå med rådgivning til arbeidsgivere og ansatte som har spørsmål vedrørende arbeidsopphold i Norge.​

  • Optimal løsning for de ansatte og arbeidsgiver​
  • Pendlersituasjoner​
  • Lønnspakker​
  • Fast driftssted / selskapsskatteplikt i Norge ved aktivitet i Norge eller på norsk sokkel​
  • Rådgivning knyttet til lønnsrapportering i Norge​
  • Kontroll av lønnsrapportering​
  • Skattekortsøknad, også i forhold til kildeskattekort​

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner / Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner, Advokat, Tax & Legal

Erik er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, spesielt knyttet til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Erik bistår også med rådgiv... Mer

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director / Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen... Mer