Løsninger

Skatterådgivning – ved arbeidsopphold utenfor Norge

Det er både opplevelsesrikt, gunstig og noen ganger nødvendig å oppleve verden, arbeide fra et annet sted eller ta pauser fra hverdagen. Det å starte et arbeidsopphold utenfor Norge kan også gi et hav av skattemessige utfordringer for både de ansatte og arbeidsgiver. Har du tatt opphold i utlandet, eller planlegger å ta opphold i utlandet i nær fremtid, kan vi blant annet bistå deg i spørsmål vedrørende unngåelse av dobbeltbeskatning, exit skatt, skifte av skattemessig bosted i henhold til skatteavtale eller skattemessig emigrasjon. Og har du tenkt på om du kan eller vil beholde medlemsskapet i folketrygden mens du oppholder deg i utlandet?​

  • Unngåelse av dobbeltbeskatning​
  • Pendlersituasjoner​
  • Skattemessig emigrasjon og utflyttingsskatt (exit-skatt)​
  • Beholde medlemskapet i folketrygden​
  • Styremedlem i utenlandsk selskap​
  • Lønnspakker​
  • Fast driftssted / selskapsskatteplikt i utlandet ved aktivitet on- eller offshore​
  • Rådgivning knyttet til lønnsrapportering i utlandet​
  • Kontroll av lønnsrapportering​
  • Skattekortsøknad – endret skattekort, redusert trekk eller trekkfritak​

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner / Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner, Advokat, Tax & Legal

Erik er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, spesielt knyttet til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Erik bistår også med rådgiv... Mer

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director / Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen... Mer