Løsninger

Skatterådgivning – ved arbeidsopphold utenfor Norge

Det er både opplevelsesrikt, gunstig og noen ganger nødvendig å oppleve verden, arbeide fra et annet sted eller ta pauser fra hverdagen. Det å starte et arbeidsopphold utenfor Norge kan også gi et hav av skattemessige utfordringer for både de ansatte og arbeidsgiver. Har du tatt opphold i utlandet, eller planlegger å ta opphold i utlandet i nær fremtid, kan vi blant annet bistå deg i spørsmål vedrørende unngåelse av dobbeltbeskatning, exit skatt, skifte av skattemessig bosted i henhold til skatteavtale eller skattemessig emigrasjon. Og har du tenkt på om du kan eller vil beholde medlemsskapet i folketrygden mens du oppholder deg i utlandet?​

  • Unngåelse av dobbeltbeskatning​
  • Pendlersituasjoner​
  • Skattemessig emigrasjon og utflyttingsskatt (exit-skatt)​
  • Beholde medlemskapet i folketrygden​
  • Styremedlem i utenlandsk selskap​
  • Lønnspakker​
  • Fast driftssted / selskapsskatteplikt i utlandet ved aktivitet on- eller offshore​
  • Rådgivning knyttet til lønnsrapportering i utlandet​
  • Kontroll av lønnsrapportering​
  • Skattekortsøknad – endret skattekort, redusert trekk eller trekkfritak​

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist ... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Partner | Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet t... Mer