skattemelding

Artikkel

Skattemelding

Det er med tiden blitt svært lett å levere sin skattemelding, men det kan fortsatt være komplisert å gjøre dette korrekt. Spesielt hvis du arbeider eller bor utenlands, eller har gjort små eller store investeringer utenfor Norge.

For selv om skattemeldingen for de fleste kommer forhåndsutfylt, betyr  ikke det det samme som at den er fullstendig eller ferdigutfylt. Svært ofte er det mye som mangler av både fradrag og utenlandske forhold.

Vi kan blant annet bistå deg som trenger hjelp til utfylling og innlevering av årets eller tidligere års skattemeldinger (frivillig retting / skatteamnesti) med tilhørende vedlegg. I tillegg vil vi kunne utarbeide en foreløpig skatteberegning for å gi deg forutberegnelighet hva gjelder skatteoppgjøret. Vi bistår også med globalskattespørsmål og hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning dersom du betaler skatt i flere enn ett land.

  • Skattemelding
  • Frivillig retting / skatteamnesti
Var denne siden nyttig?