Løsninger

Skatterapportering av ulike aksje – og opsjonsordninger ​

Når man som arbeidsgiver skal tilby finansielle incentivordninger til sine arbeidstakere, er det nødvendig å kjenne til de ulike skatte- og rapporteringsreglene. ​

Det er mange problemstillinger som vil komme opp når en arbeidsgiver tilbyr en incentivordninger til sine arbeidstakere. Dette vil være alt fra skattemessig klassifisering av ordningen til fradragsføring av kostnader på selskapsnivå. Vi kan blant annet bistå med:​

 • Klassifisering av ordningen:​
  • Opsjoner / aksjer ​
  • Obligasjoner​
  • Lån til arbeidstaker ​
  • Terminkontrakter ​
  • Bonus​
 • Hvilket tidspunkt som utløser beskatning og skattemessig korrekt rapportering av ordningen​
 • Lønnsrapportering direkte i Altinn, også tilbake i tid. Vår tekniske løsning tillater oss å levere skreddersydde lønnsrapporter​
 • Mulighet for fradragsføring av kostnader på selskapsnivå og vurdering av fritaksmetoden for norske og utenlandske selskap innenfor og utenfor EØS​
 • Kildeskatt på utbytte​
 • Planlegging av fremtidige finansielle incentivordninger​

Kontakt oss

Linda Nordrum

Linda Nordrum

Senior Manager | Senior Skatterådgiver

Deloitte Advokatfirma.... Mer

Peter Ringkjøb Groth

Peter Ringkjøb Groth

Partner | Advokat

Peter er partner og advokat og har bred kompetanse innen skatt, primært nasjonal- og internasjonal personskatt, og øvrige områder innen GES' tjenestespekter. ... Mer