Løsninger

Privat formue    

Norge er et av få land som praktiserer formuesskatt i en meget utstrakt form. Det vil si at de fleste av privatpersoners formuesobjekter, både i innland og utland, skal opplyses om i skattemeldingen og danner grunnlag for beregningen av formuesskatten. ​

Daglig kan vi lese om formuesskatten i media - hvordan det gis «rabatter» på aksjer og er favorisert å eie egen bolig, samtidig som innslagspunktene for formuesskatt ikke endres. Formuesskatten blir på den måten en skatt stadig flere både må betale og forholde seg til.​

Videre har Norge i de senere år reforhandlet flere av sine skatteavtaler til å ikke lenger omfatte formuesskatt slik at det påhviler flere enn tidligere å betale formuesskatt til Norge. Dette ser vi for eksempel i den nye skatteavtalen med Belgia som ikke lenger inkludere formuesskatt.​

Formuesskatten er også i konstant utvikling, og det er en av årsakene til at flere og flere tar permanent opphold i utlandet.​

Vi kan blant annet bistå med rådgivning til deg som har spørsmål vedrørende plassering og beskatning av din private formue enten den er i Norge eller utlandet.​

Typiske tilfeller vi bistår privatpersoner med innenfor formuesskatt er:​

  • Beregning av formuesskatt​
  • Kapitalbeskatning​
  • Fast eiendom​
  • Aksjesparekonto​
  • Holdingsselskap og ikke-børsnoterte aksjer​
  • Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper​

Last ned full oversikt over våre tjenester

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kontakt oss

Viviann Norheim

Viviann Norheim

Director | Advokat

Viviann er director og advokat og har siden hun startet i Deloitte i 2008 bistått nasjonale og internasjonale klienter, herunder ledende ansatte, aksjonærer og andre privatpersoner. Hun har god erfari... Mer

Oddgeir Wik

Oddgeir Wik

Senior Manager | Senior Skatterådgiver - Rettshjelper

Oddgeir er Senior Tax Manager og spesialisert innen norsk og internasjonal personskatt. Han har lang erfaring som rådgiver for selskap med ansatte som arbeider over landegrensene, samt for privatperso... Mer