skattemelding

Løsninger

Skattemelding

Det er med tiden blitt svært lett å levere sin skattemelding, men det kan fortsatt være komplisert å gjøre dette korrekt for privatpersoner. Spesielt gjelder dette hvis du arbeider eller bor utenlands, eller har gjort små eller store investeringer utenfor Norge.

Selv om skattemeldingen for de fleste kommer forhåndsutfylt, betyr ikke det det samme som at den er fullstendig eller ferdigutfylt. Svært ofte er det mye som mangler av både fradrag og utenlandske forhold i den preutfylte skattemeldingen. Det er ikke enkelt å vite hvilken metode man skal bruke for å unngå dobbeltbeskatning da dette varierer fra skatteavtale til skatteavtale. Vi bistår også med globalskattespørsmål og hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning dersom du betaler skatt i flere enn ett land.​

Vi kan blant annet bistå deg som trenger hjelp til utfylling og innlevering av din personlige skattemelding, enten det er årets eller tidligere års skattemeldinger. Er det gjort feil eller forglemmelser i tidligere års skattemeldinger kan vi bistå deg med en ordinær endring, ved klage eller ved frivillig retting / skatteamnesti. Og har du fått varsel om kontroll fra Skatteetaten, har vi kompetanse på dette området. ​

Uansett hvilken type bistand du ønsker vil vi i tillegg utarbeide en foreløpig skatteberegning for å gi deg forutberegnelighet hva gjelder skatteoppgjøret og eventuelle renter.

Typiske tilfeller vi bistår privatpersoner med er:​​

  • Skattemelding for privatpersoner​
  • Endringsmelding av innlevert skattemelding ​
  • Frivillig retting / skatteamnesti ​
  • Klage og kontroller fra Skatteetaten. Gjennomgang av skatteoppgjør​
  • Kreditfradrag for skatt betalt i utlandet​

Last ned full oversikt over våre tjenester

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kontakt oss

Viviann Norheim

Viviann Norheim

Director | Advokat

Viviann er director og advokat og har siden hun startet i Deloitte i 2008 bistått nasjonale og internasjonale klienter, herunder ledende ansatte, aksjonærer og andre privatpersoner. Hun har god erfari... Mer