Artikkel

Hva er blokkjeder og hva kan det brukes til?

Fremtiden av blokkjeder

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor betydelig i de kommende årene, og dette vil manifestere seg gjennom ulike anvendelsesområder. Ifølge Gartners prognoser, forventes blokkjeder å kunne genere en potensiell ny forretningsverdi på opp til 3,1 milliarder dollar innen 2030. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet, og effektivitet. I offentlig sektor kan det gir sikrere IT-systemer. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt middel mot uønsket innblanding fra eksterne aktører.

Publisert: 18. september 2023

Selv om blokkjedeteknologi kan virke kompleks ved første øyekast, bygger det på en enkel konseptuell grunnidé: å etablere tillit, eliminere behovet for involvering av tredjeparter og samtidig verifisere og lagre kritisk data i alle typer transaksjoner på en sikker måte. 

Enkelt forklart, blokkjeder gjør det mulig for to eller flere individer, organisasjoner eller datamaskiner – uavhengig av deres gjensidige kjennskap - å utveksle verdier i digitale omgivelser uten innblanding fra en tredjepart som en bank, for å validere og beskytte transaksjonen. Men hva er det egentlig?

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder representerer essensielt sett databaser, men med en rekke innovative egenskaper som utmerker dem fra tradisjonelle databaser. Styrken til en blokkjede-database ligger i dens evne til å la datakraft erstatte tilliten og sikkerheten som typisk ivaretas av tredjeparter ved transaksjoner og informasjonsoverføringer. All historisk informasjon innlemmes i en kjede av blokker som er beskyttet mot endringer. Når en ny transaksjon gjennomføres vil den nye informasjonen godkjennes av nettverket for å forsikre at transaksjonen møter reglene som danner grunnlaget for databasen. Når den har blitt godkjent, inkorporeres den nye informasjonen i blokkjeden som en ny «blokk». 

Når vi ser på summen av egenskapene av blokkjeder, ser vi at det er mulig å bygge løsninger der, hver deltager har sin egen kopi av registeret, registeret ikke lar seg korrumpere, vedtak/verdioverføring oppstår direkte fra endringer i registeret, registeret får et udiskutabelt revisjonsspor for alle endringer, alle noder har en kopi av hele registeret, registeret er enten åpent eller avgrenset til autoriserte deltagere, og reglene for hvordan konsensus oppstår kan variere. 

Praktiske bruksområder for blokkjeder

To hovedområder der blokkjeder har funnet sin bruk, er som digitale eiendeler (digital assets) og i bedriftsnettverk (enterprise blockchain). Selv om begge bruksområdene opererer på samme teknologiske grunnlag, skiller formålene og bruksområdene seg betydelig. Forskjellen mellom bruken av blokkjeder som digitale eiendeler og i bedriftsnettverk ligger i graden av tillit og adgang. Mens kryptovalutaer og digitale eiendeler er tilgjengelige for allmenheten og bygger på desentralisert tillit, opererer enterprise blockchain i en mer kontrollert og privat kontekst. 

1) Digitale Eiendeler

Når vi snakker om bruken av blokkjeder som digitale eiendeler, refererer vi til tilfeller der blokkjeder brukes til å representere, lagre og overføre verdier i en digital form. Det mest kjente eksempelet på dette er kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Disse digitale valutaene fungerer som digitale eiendeler, konstruert ved hjelp av blokkjedeteknologien. Blokkjeder brukes her til å opprettholde en distribuert og uforanderlig ledger over transaksjoner. Dette eliminerer behovet for sentrale mellommenn som banker og gir brukere direkte kontroll over sine digitale eiendeler. En av hovedfordelene med å bruke blokkjeder som digitale eiendeler er desentraliseringen av transaksjoner og lavere transaksjonskostnader. 

For eksempel, mye tid og ressurser går med på å dokumentere at offentlige penger brukes etter hensikten, for eksempel at bistandspenger virkelig blir til skoler, at en stortingsbevilging øremerket kreftforskning faktisk går til kreftforskning, eller at en alenefar med innvilget bostøtte bruker bostøtten til bolig og ikke til noe annet. Anta at alle offentlige penger ble vekslet inn til «NOK coin» - en sporbar digital valuta. Da kunne vi i prinsippet ha fulgt den spesifikke bevilgningen, i alle fall frem til det tidspunktet pengene forlot offentlig sektor og ble vekslet til vanlige, norske kroner.

2) Enterprise Blockchain

På den andre siden av spekteret finner vi bruken av blokkjeder i bedriftsnettverk, kjent som enterprise blockchain. Dette strekker seg langt utover digital valuta og har som mål å øke effektiviteten og transparensen i forretningsprosesser. Konseptet bak enterprise blockchain fokuserer på å skape private eller tillitsbaserte nettverk, hvor deltakende organisasjoner kan dele data og informasjon i en trygg og pålitelig ramme. Denne tilnærmingen gjør det mulig for bedrifter å spore leveransekjeder, administrere lagerbeholdninger, samt sikre autentisitet og opprinnelse for produkter.

For eksempel, en pasient behandles på et sykehus og i prosessen oppstår en mengde kritisk informasjon: røntgenbilder og prøvesvar, resepter og kurver, sykemeldinger og diagnoser. All denne informasjonen blir lagret i sykehusets systemer, men samtidig er det avgjørende at pasienten selv har tilgang til denne dokumentasjonen. Benytter man seg av blokkjedeteknologien, kan sannheten ligge flere steder uten fare for avvik. Når pasienten senere oppsøker en annen lege eller et annet sykehus, er det nyttig å kunne ha med dokumentasjonen. Transparens i dokumentasjon legger også press på helsevesenet i å fatte mer informerte og velfunderte beslutninger.

Oppdag hvordan blokkjedeteknologi kan revolusjonere organisasjonen din og gi konkrete forretningsverdier. Vi har en skreddersydd tilnærming som vi mer enn gjerne diskuterer med deg. 

Var denne siden nyttig?