Artikkel

Digitale tvillinger

– hva det er og hvorfor markedet for det akselererer

Nøyaktige digitale fremstillinger av fysiske gjenstander og prosesser blir stadig viktigere. Selskaper bruker «digitale tvillinger» i stadig flere bransjer.

Disse tvillingene gjør det enklere å lage kompliserte produkter, det være seg vindturbiner, en bilmotor eller en installasjon som skal stå langt til havs.

En digital tvilling kan defineres som «en digital profil av den historiske og nåværende adferden til et fysisk objekt eller en prosess, som hjelper med å optimalisere virksomhetens resultater». Om en idé skal settes til livs for første gang, vil en digital simulering med en tvilling redusere sjansen for feiltrinn. Resultatene blir bedre – og man sparer seg for potensielle merkostnader.

Særlig de store selskapene innenfor olje og gass-, luftfart-, og bilindustrien har sett nytten av å bruke digitale tvillinger i sine arbeidsmodeller.

Det er forventet at markedet for digitale tvillinger vil øke med 38 prosent i snitt årlig frem til 2023, og dermed bli et flere-hundre-milliarders-marked om få år. Samtidig kan dette være et forsiktig anslag - for teknologien er ung og bredden i digitale tvillingers bruksområder kan øke ytterligere.

Deloitte har sett nærmere på en rekke fordeler ved bruk av digitale tvillinger. Noen av de er:

1) Mer effektive prosesser

Ved å bruke digitale tvillinger for å modellere komplekse prosesser, så kan organisasjoner identifisere og rette opp i feil eller ineffektive deler av hendelseskjeden. Bilprodusenten Maserati modellerte for eksempel hele sin produksjonslinje, og fant ut hvor de i linjen det var mulighet for robotisering, og hvor de kunne bli mer effektive.

2) Optimalisere dag-til-dag-resultater

Ved konstant å fange opp hvordan selskaper jobber, kan prosesser optimaliseres. På 50 sykehus er det forventet at digitale tvillinger skal gjøre pasientopplevelsen bedre. De skal identifisere hvilke fysiske områder og hvilke tidsrom som er mest hektisk, og simulere løsninger for å unngå opphopning. 

3) Se behovet for vedlikehold – før det er for sent

Det kan bli dyrt om utstyr plutselig slutter å virke – og må erstattes. Digitale tvillinger kan brukes til å forutse slike uheldige hendelser. GE Aviation har for eksempel sensorer i flymotorene sine, som kan forutse en motors levetid. I praksis har man sett at et flyselskap med disse motorene, har spart millioner av dollar på å unngå unødvendig timer på service. 

4) Planlegge for store endringer i infrastruktur

Hva vil en ny bygning ha å si for infrastrukturen i en by? Vil det påvirke responstiden til nødetatene? Digitale tvillinger kan være med på både å visualisere store endringer, samt å regne på konsekvensene av disse endringene.

Les mer om eksemplene over i hele artikkelen på engelsk her.

Var denne siden nyttig?