Generativ AI

Fra script til produkt. Abstrakt til håndfast. Fra ulogisk til logisk. Generativ AI kan gjøre det umulige mulig, men å bare bruke det er ikke nok. Det er først når man bruker det riktig at det skapes noe verdifullt.