Skytjenester

Deloitte bistår virksomheter med å definere en forretningsorientert skystrategi, implementere moderne infrastruktur hos både AWS, Azure og Google Cloud, og bidrar med en balansert driftsmodell som tilrettelegger for utnyttelse av skyleverandørenes innovasjon.