MH Partners

Artikkel

Deloitte kjøper MH Partners

Styrker klima- og bærekraftsteamet

Deloitte styrker sitt tverrfaglige klima- og bærekraftsteam og sin posisjon som totalleverandør av strategiske, operasjonelle og juridiske bærekraftstjenester. Oppkjøpet av MH Partners sikrer en spisskompetanse innen bærekraftsrett, og advokatene Cecilie Koch Hatlebrekke og Linda Rudolfsen Myklebust blir samtidig nye partnere i Deloitte.

Deloitte tilbyr rådgivning og praktiske løsninger på det som for mange virksomheter framstår som et fragmentert og uoversiktlig område i kontinuerlig utvikling. MH Partners har spesialisert seg på bærekraftsrett og de nye partnerne blir sentrale bidragsytere i Deloittes tverrfaglige team.

- Myklebust og Hatlebrekke er meritterte og dyktige advokater som tidlig så mulighetene som ligger i en one-stop-shop for juridiske tjenester innen bærekraft. De befinner seg helt i spissen av det som raskt vil bli et eget juridisk fagfelt, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.

 

Unik posisjon

For MH Partners er integreringen med Deloitte en mulighet til å lede en nasjonal satsing på et nytt juridisk felt og inngå i Deloittes helhetlige rådgivning på bærekraft i sin fulle bredde; miljø, sosiale forhold og styringsmessige forhold (ESG).

- I omstilling til en mer bærekraftig forretning har vi sett et stort behov hos kundene for å se juridiske krav, risiko, strategi og rapportering i sammenheng. Her er Deloitte unikt posisjonert til å bistå, og en viktig årsak til hvorfor vi har så stor tro på denne løsningen, sier Cecilie Koch Hatlebrekke.

Deloitte har ambisjon om å være markedsledende innen juridiske bærekraftstjenester og bygger opp et team av advokater som er spesialisert innen feltet.

- Bærekraft er et fagområde i rivende utvikling og krever stadig mer spesialisert kompetanse. De siste årene har vi sett en sterk rettsliggjøring av dette området og advokater får en stadig større rolle i bærekraftsarbeidet. Å forstå hvilke krav og forventninger bedriften må møte er avgjørende for å lykkes i den grønne omstillingen. Vi skal sørge for at ledelsen slipper å bekymre seg for alt som må på plass, sier Linda Rudolfsen Myklebust.

MH Partners har etablert seg som strategiske samarbeidspartnere innen bærekraftsrett for klienter i en bred industriell portefølje nasjonalt. Myklebust og Hatlebrekke har lang erfaring som juridiske direktører og ledere i ulike selskaper. Begge har også erfaring fra styrearbeid og som advokater i ulike forretningsjuridiske advokatfirma.

Klima og bærekraft

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innenfor klima- og bærekraft, blant annet innen risikostyring, rapportering og strategi.

Les mer om våre tjenester her
Var denne siden nyttig?