Pressemeldinger

Deloitte tar opp nye partnere

Deloitte har besluttet å ta opp seks nye partnere fra egen organisasjon fra og med 1. juni 2022. Opptaket kommer i tillegg til ansettelsene av June Marit Tangen og Divya Garg som nye partnere tidligere i måneden, og gjør at selskapet nå har fått åtte nye partnere på kort tid.

Publisert: 01. juni 2022

Partneropptaket er en viktig årlig hendelse i Deloitte. I tillegg til å være en stor begivenhet for den enkelte, er det en sentral del av selskapets lederutvikling.

- Det er med stor glede at vi kan annonsere at vi nå tar opp seks nye partnere. Dette er ledere som har jobbet målrettet og utmerket seg over tid i organisasjonen vår ved å utgjøre en forskjell for kundene, kolleger og samfunnet rundt oss. Vi har mange engasjerte og dyktige medarbeidere i Deloitte, og det er viktig for oss å legge til rette for attraktive karriereveier. Jeg er stolt av våre nye partnere, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.

De nye partnerne er:

Eirin Helen Hauvik, partner i Deloitte Advokatfirma, Bergen
Fredrik Falbach, partner i Deloitte Advokatfirma, Tønsberg
Fredrik Vestli, partner i Deloitte Advokatfirma, Oslo
Marianne Eriksrud, partner i Audit & Assurance, Drammen
Øystein Nyeggen Olsrud, partner i Audit & Assurance, Gjøvik
Geir A. Helle, partner i Audit & Assurance, Førde

I tillegg har følgende blitt partnere i løpet av det siste året:
June Marit Tangen, partner i Deloitte Advokatfirma , Oslo (mai 2022)
Divya Garg, partner i Consulting, Oslo (mai 2022)
Else Høyland Joranger, partner i Audit & Assurance, Stavanger (oktober 2021)

Økt mangfold i partnerskapet

Det har over tid blitt jobbet målrettet mot et mer mangfoldig partnerskap i Deloitte. Derfor er det tatt opp flere kvinnelige partnere enn mannlige det siste året.

- Selv om vi er på vei til å nå målsetningen om 25% kvinnelige partnere innen 2023, er vi langt fra i mål. Fortsatt er bare én av fire partnere kvinner, og det er en andel vi ønsker å øke. En god balanse mellom kvinner og menn i lederposisjoner er viktig i Deloitte. Det samme er mangfold på talenter med ulik bakgrunn og egenskaper, sier Gaaseide.

Var denne siden nyttig?