Våre medarbeidere

Anders Strangstad

Director

Head of Cyber Resilience

Anders Strangstad

Anders leder avdelingen Cyber Resilience i Deloitte Norge, og hjelper kunder med å bli bedre til å motstå, oppdage og håndtere cyberhendelser og virksomhetskriser.

Anders har bred erfaring fra offentlig og privat sektor, og er ekspert på å kombinere teknologi, prosesser og mennesker for å skape størst mulig verdi.

Med dette har Anders en helhetlig tilnærming til organisatorisk robusthet, kontinuitet og beredskap, og er god på å kommunisere utfordrende problemstillinger mot både strategiske og operasjonelle målgrupper.

Anders Strangstad