Artikkel

Slutt på kostbar forskjellsbehandling av frivillige medlemmer i folketrygden i Malaysia

Den 10. november avsa Trygderetten en kjennelse som ga arbeidstaker medhold i at det ikke kan ilegges høy frivillig avgift til folketrygden selv om arbeidsoppholdet har vært i Malaysia.