Artikkel

Nye trygdeavgifter 2017

Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden for kalenderåret 2017 – maksimal sats øker til 41,5 prosent.