Perspektiv

Snikjustering av eiendomsskatten

Finansdepartementet går for langt når det åpnes for å taksere alt opp til verdinivå pr. 1. januar 2019, mener Bjørn-Olav Johansen og Karoline Aarvold i Deloitte Advokatfirma.