Artikkel

Bruk av samtykke i ansettelsesforhold

Alle virksomheter som håndterer personopplysninger må dokumentere hvordan informasjonen behandles. Din virksomhet bør derfor sørge for rutiner for håndtering av personopplysningene.