Artikkel

Kunstig intelligens i offentlig sektor

Kognitiv teknologi har potensial til å skape en revolusjon innen offentlig sektor – og spare milliarder av kroner.