Artikkel

Vil pasientene omfavne digitale helsetjenester?

Funn fra «2016 Survey of US Health Care Consumers»

Det er én ting at helseleverandører implementerer ny teknologi, men noe helt annet at pasienter og pårørende omfavner den på samme måte.