Cecilia Flatum

Leder for Prosjekt- og programledelse, Partner

Cecilia Flatum

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

+47 952 68 805

cflatum@deloitte.no
 
 

Cecilia har 15 års erfaring som konsulent og som økonomisjef i offentlig sektor. Hun har vært ansvarlig partner og operativ prosjekt-/programleder for en rekke større komplekse regionale og nasjonale prosjekter og programmer. Fellesnevneren for disse har vært realisering av sammensatte målbilder innen prosessforbedring, teknologi og organisasjonsutvikling, samt høy risikoprofil. Hun har også bred erfaring med porteføljestyring. Cecilia har en MSc i Business economics, University of Strathclyde.