Innsikt

Vil pasientene omfavne digitale helsetjenester?

Funn fra «2016 Survey of US Health Care Consumers»

Det er én ting at helseleverandører implementerer ny teknologi, men noe hel...