Våre medarbeidere

Christer Voll

Partner | Audit & Assurance

Christer Voll

Christer er partner, statsautorisert revisor og har en master i finans. Han er opptatt av å se effektive løsninger. Christer har ansvaret for utvikling og bruk av analytiske verktøy ved Stavanger-kontoret, men deltar også i utviklingen av analyseverktøy og modeller på nasjonalt nivå. Han har dybdekjennskap fra flere bransjer, bla. bank, finans og båt- og fergevirksomhet.

Christer Voll