Våre medarbeidere

Dag Skretteberg

Director

Dag Skretteberg

Dag har 15 års erfaring med revisjon og rådgivning til bedrifter i regionen. Han har spesielt jobbet mye innenfor fast eiendom både når det gjelder nærings- og boligutvikling.

I løpet av de siste 10 årene har han i økt grad jobbet faglig innenfor regnskap (NGAAP), skatt og merverdiavgift og har spesialisert seg innen omorganisering i form av fusjoner, fisjoner, kjøp/salg virksomheter, egenkapitaltransaksjoner og konsernregnskap. Med denne kompetansen har han bistått som rådgiver/diskusjonspartner lokalt og nasjonalt i Deloitte samt levert disse tjenestene både til revisjonsklienter og andre firmaer.

Noen eksempler på hva han gjort de siste årene:

  • Management for hire: CFO/konsernregnskapssjef
  • Holdt Webinar om Fallgruver i Næringseiendom
  • Bistått både regnskap, skatte og avgiftsmessig på en rekke omorganiseringer 

Dag har stor arbeidskapasitet, er strukturert og har evnen til å sette seg raskt inn i nye oppgaver og problemstillinger.

“Mitt livsmotto: Strive not to be a success, but rather to be of value”

Dag Skretteberg